måndag 31 oktober 2011

En förändrad omgivning

Gamla vägsträckningen för ring I vid Vallberget i Alberga

Infarten till den nya tunneln
För bara en kort tid sedan körde bilar på denna plats. Dehär har varit en av Finlands mest trafikerade platser. Nu är trafiken flyttad till en tunnel. Få se vad området på tunneln kommer att användas till. Jag kommer ihåg att jag läst att det skulle byggas bostäder här.

Vy över ring I från Vallberget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar