torsdag 9 februari 2012

Båtmässan Part I

Så är det dags igen. Den årligen återkommande båtmässan i Helsingfors. Finnboat som arrangerar mässan har sett till att det skall finnas något för alla där varje år. Jag har besökt mässan nästan varje år sedan mitten av 70-talet. De senaste åren, de facto över 10 år så har jag stått som utställare på Sjöräddningssällskapets avdelning och propagerat för sjöräddning och de senaste åren också Trossen-avtal för båtfolk.

Detta år är jag hela stationerad på 3 olika avdelningar, Sjöräddningssällskapets avdelning, försäkringsbolaget Alandias avdelning och Marineteks avdelning. Marinetek tillverkar bland annat flytbryggor och hamnanläggningar. Inkommande veckoslut är jag där både på lördag och söndag, sedan under veckan på onsdag torsdag och söndag. Det blev mera än jag hade räknat med.

Vad är det då som får mig att komma dit och stå vid avdelningarna? jo, det är roligt att träffa båtfolk, åtminstone en del, sedan kommer det sjöräddare från hela Finland till mässan och jag har en massa bekanta bland dem. Sist men inte minst betydande är den rekrytering som vi gör på mässan. Ifall vi träffar intresserade potentiella sjöräddare så försöker vi alla få dem med i vår verksamhet. Huvudstadsregionens alla föreningar har slagit ihop sina krafter och rekryterar och grundskolar gemensamt blivande sjöräddare. varje år är det likadant. Intresserade lämnar in sina kontaktuppgifter och på basen av dem så kallas de till intervju, sedan väljs de  som är mest lämpade för grundutbildningen. Få se hur det går detta år..

Väl mött på mässan. Jag kommer säkert att skriva om den också efter detta veckoslut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar