måndag 30 juli 2012

Ungdomsseglats med Vera

Segelfartyget Vera Violetta är sjöräddningssällskapets skolningsfartyg. Fartyg är kanske lite överdrivet, men jag använder det i alla fall. Under det gångna veckoslutet var det dags för den fjärde seglatsen för ungdomar. Vera har begränsat antal besättningsplatser så antalet ombordvarande är litet. Denna gång var vi totalt 8 personer ombord. Jag fungerade som befälhavare, styrman var Kimmo P, och som ledare och utbildare hade jag fått Mai J och Ritu H. Fyra ungdomar hade anmält sig för denna seglats.

Vädret kunde nästan inte ha varit bättre. Vi hade värme och lite vind. Vera är tyvärr en sådan båt som är planerad för atlantens starka vindar och går (och mår) bäst i stark sidvind. Vi seglade med alla fem segel under veckoslutet. Starten, på fredag kväll, gick vid pass 18. tiden och gick västerut mot Esbo sjöräddares holme vid Esbovikens mynning.

Lördagens seglats gick västerut längs 9m:s farleden mot Porkala. Vinden var bra och vår hastighet var ställvis ca 4,5knop. Veras topphastighet har uppmätts till knappa 9knop, men förra ägaren pratar om en något högre hastighet.. kanske vi inte kan segla ordentligt? Lite extra show blev det då jag märkte att startackumulatorn hade laddat ur och jag kunde inte starta maskinen. Som tur märkte jag det i god tid så att jag hann tillkalla PV Mikrolog och ge starthjälp. Det klarade de av i farten. Trevligt med goda vänner.. Tack Freddi för hjälpen.

Våra fyra elever klarade seglingen bra. De fick en klar insikt i hur man hissar segel på gaffelriggade fartyg. Nästan alla hade någon form av erfarenhet av segling, vilket inte är ett krav. Efter veckoslutet kunde alla basfärdigheterna för att klara av att vara besättningsman på Vera. Ungdomarna var verkligen motiverade till alla uppgifter, utom att diska. De hjälpte med att tillreda maten. Vi åt alla måltider ombord, utom kvällsbitarna. Mat går det mycket av. havsluften gör vem som helst hungrig. Vera är utrustad med ett litet men fungerande pentry. Spisen har två gaslågor och ugn. kapaciteten räcker nätt och jämt till för 8-10 personer. Kylutrymmena är under planering ännu, men senast till nästa säsong skall saken vara åtgärdad

Åskvädret mellan lördag och söndag besvärade oss inte så mycket. Vi var i gott skydd vid Herrökobben. Totalt avverkade vi dryga 50 sjömil. Roligt med omväxling.

Här är en liten bildkavalkad igen..
Kvällsstämning före ankomsten till natthamnen på Herrökobben

PV Mikrolog var ute och patrullerade

Lugn natt i månsken

Bara ett litet sken från kajutan, endast tomten är vaken..

En liten kvällsbit på grillen

Morgondagg i spindelnät
Frukost i sittbrunnen

Mai hjälper ungdomarna med toppseglet

Kaffepaus under seglatsen

Sista leggen på väg hem genom Gustavssvärd.

St. Nicolas övervakade vår skoningsseglats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar